Wie zijn wij?

Een korte historiek

 

De andersglobalisten

De voorthollende geldeconomie volgt kennelijk geen andere wetmatigheid dan zijn eigen vermeerdering, zonder bekommernis om sociale uitbuiting en ecologische afbraak. Als een stuurloze bulldozer walst het kapitaal zich een weg door een wereld waarin een blinde winstlogica zegeviert, en waarin solidariteit en duurzaamheid loze naïeve begrippen lijken te zijn.

Lijken te zijn, want er komt een wereldwijde tegengolf in beweging, van mensen met een levensfilosofie vanuit het bewustzijn dat we met z´n allen samen moeten leven op een blauwe planeet. Vanuit het besef dat zowel de mensen en gemeenschapsverbanden als de natuur kwetsbaar zijn. Dit wereldwijde netwerk van ernstig verzet en ludiek protest weet via de moderne communicatiekanalen een hele nieuwe generatie te inspireren en te activeren. ‘Andersglobalisten’ noemt men ze.

Het Wereld Sociaal Forum

De wortels van het Wereld Sociaal Forum zijn te traceren in het jaar 2000, in het Zwitserse Davos. Naar jaarlijkse traditie kwamen de belangrijkste politieke en bedrijfsleiders daar samen op het Wereld Economisch Forum om de toekomst van de wereldeconomie te bespreken, met centraal de westerse belangen en de vrijmaking van de wereldhandel. Het anders zo rustige Davos werd echter ook schouwtoneel van protesterende tegenkrachten, een duidelijk signaal van een nieuwe invloedrijke ‘macht’, en eentje met andere economische waarden.

Enkele Brazilianen legden er contact met de internationale beweging ATTAC, en zo ontstond het idee voor een alternatieve top het jaar erop. Als locatie werd geopteerd voor het Braziliaanse Porto Alegre, de stad van Lula da Silva.

Zo werd Porto Alegre in 2001 de bakermat van het Wereld Sociaal Forum. Deze stad, een echt labo voor participatieve democratie, kende een traditie van politieke opbouw vanuit wijkcomitées. Van hieruit, en vanuit een internationaal weefsel van ondersteunende groepen, ontstond een breed organisatiecomité, met o.a. een vakbond, een ngo-koepel, de beweging van landloze boeren MST, en een aantal vredes- en mensenrechtenorganisaties. Ook de deelstaat Rio Grande do Sul ondersteunde het WSF. De overeengekomen strategie was er een van inclusie en pluralisme, vanuit uiteenlopende politieke en levensbeschouwelijke overtuigingen.

Ook de twee volgende jaren nam Porto Alegre de taak op zich om gaststad te zijn van het WSF. Ondertussen ontstonden ook een Europees Sociaal Forum (november 2002, Firenze), een Belgisch Sociaal Forum (21 september 2002, Brussel) en een Limburgs Sociaal Forum (14 januari 2003, Hasselt).

 

Het Limburgs Sociaal Forum

Sinds maart 2001 was er in de provincie een ATTAC-Limburg actief, en van hieruit groeide de idee van een breder Limburgs Sociaal Forum. Op een gemeenschappelijke studiedag van ATTAC, ABVV en ACV werd het voornemen geconcretiseerd, en op 14 januari 2003 vond de startvergadering plaats. Diezelfde vergadering nog werd er een beginselverklaring van het LSF opgesteld op basis van de verklaring van het Wereld Sociaal Forum. In de loop van enkele maanden werd ze ondertekend door meer dan 50 organisaties, en kon de planning van een actiedag beginnen.

In dat aanvangsjaar nam ‘Cemuvo-de 7de wereld’ de trekkersrol op zich, en kon er voor 1 jaar een personeelslid aangeworven worden om de forumdag voor te bereiden. Op 25 oktober 2003 was het dan zo ver: een dag met 21 werkwinkels en een plenaire zitting (in CCHasselt), een theaterstuk van De Queeste en getuigenissen van Latijns-Amerikaanse delegaties, daarna een vlaggentocht over de kleine ring en een wereldmuziekfeest.

Na afloop ging de vlam er even uit. Er was wel nog actie rond het massaal ontslag bij Ford, maar het gebrek aan resultaat werkte demotiverend. Twee jaar later diende zich evenwel een nieuwe kans aan voor een nieuw elan. Het Genootschap De Volle Maan organiseerde een cyclus van 4 gespreksavonden over duurzame ontwikkeling. De tweede spreker, Riccardo Petrella, wist op 12 december 2005 in de provincieraadzaal 110 geïnteresseerde luisteraars te boeien. Hier lag het hete ijzer te wachten om gesmeed te worden: al vlug werd 5 januari vastgelegd als datum om het Limburgs Sociaal Forum opnieuw samen te roepen, in het gebouw van Vormingplus.

Ondertussen groeit het aantal organisaties en individuen dat zich in deze brede basisbeweging herkent. Het gaat om een heel divers gezelschap, jong en beslagen, van velerlei overtuigingen en gezindten. Maar alle betrokkenen voelen zich echt betrokken: ze doen hun best om elkaar te vinden, om kracht te putten uit hun diversiteit, om de nodige sociale vaardigheden aan te kweken voor de uitbouw van een brede maatschappelijk (tegen)kracht. Allen hebben een gezamenlijke motor: het geloof dat werken aan solidariteit wél een verschil maakt. Omdat een solidaire wereld een warme, oprechte, duurzame en planetaire samenleving voortbrengt. De gemeenschappelijke leuze, op alle sociale fora ter wereld, luidt: een andere wereld is mogelijk.

Felix Bergers
17 april 2006