Auteursovereenkomst

Het Forum was een plein in het oude Rome waar de mensen samenkwamen om over publieke zaken te communiceren. Wij willen als LSF die oorspronkelijke betekenis koesteren, ook op deze weblogs. Het doel van het Limburgs Sociaal Forum is om de hoogste publieke belangen te behartigen, nl. de uitbouw van een sociale en leefbare wereld. De weg erheen leidt via communicatie, een samenspraak op basis van gemeenschappelijkheid.
Wie op deze blogs een bijdrage wil neerschrijven, moet zich aan deze doelstelling houden. Deze blogs zijn er niet voor het luchten van individuele emoties, maar voor de mededeelzaamheid. Morele verontwaardiging kan een deugd zijn, maar toch alleen wanneer ze op een constructieve manier vertaald wordt.
We verwachten dat de teksten aan zekere kwalitatieve eisen voldoen, weloverdacht zijn en respectvol verwoord. Pamfletten of lezersbrieven die in veelvoud verspreid worden, zijn niet welkom.
Reacties van lezers belanden in onze mailboxen en verschijnen even later op het net, nadat ze onze bevestiging krijgen. Ze zijn heel erg welkom!