Introductie

deel van een wereldwijd netwerk

Het Limburgs Sociaal Forum is de provinciale werking van het Wereld Sociaal Forum. Dat werd begin 2001 opgericht in Porto Alegre (Brazilië) als tegengewicht voor het Wereld Economisch Forum. Dit WEF komt jaarlijks in Davos (Zwitserland) samen. Op deze top ontmoeten regeringsleiders, banken en bedrijfsleiders elkaar om de wereldhandel verder te liberaliseren. Dit is niet zonder sociale en ecologische gevolgen. Daarom komt het Wereld Sociaal Forum op voor de slachtoffers hiervan.

Een breed overlegplatform

Het Limburgs Sociaal Forum is ervan overtuigd dat sociale en ecologische problemen dezelfde wortels hebben. Daarom wil het mensen samenbrengen uit diverse maatschappelijke sectoren, zo een algemene en brede visie krijgen en een gezamenlijk strijdbaar enthousiasme opbouwen. Onze stuurgroep telt mensen uit:
 • derdewereld- en vierdewereldorganisaties
 • natuur- en milieuverenigingen
 • vakbonden en werknemersorganisaties
 • scholen en vormingsinstellingen
 • migrantenverenigingen en de gezinsbond
 • allerlei zelforganisaties en basisinitiatieven

Onze thema´s

 1. niet-materiële waarden

  Wij vinden de mens belangrijker dan kapitalen en winsten. Een mens mag nooit als een productiemiddel gezien worden, menselijke waardigheid is meer dan economische waarde. Solidariteit, ontmoeting, zelfrealisatie en een diepere levensvisie staan bij ons centraal.
 2. sociale rechtvaardigheid en eerlijke internationale relaties

  De economische globalisering wordt voor een groot deel gestuurd door multinationale ondernemingen. Zij staan niet in dienst van de wereld, maar volgen een blinde economische logica waarin groei en winst centraal staan. Wij willen opkomen voor het algemeen belang: de rechten van alle mensen en de democratisering van hun leefsystemen.
 3. duurzame ontwikkeling

  Wij leven allemaal samen op dezelfde planeet aarde, en er is maar ién aarde. Het kan niet dat de schatten van deze aardbol weggevreten worden door de gulzigsten onder ons. Het is onze morele plicht om voor de volgende generaties een leefbare planeet achter te laten. Vrede en geweldloosheid dienen ditzelfde toekomstproject.
Het Limburgs Sociaal Forum wil voorkomen dat de burgers lijdzaam toekijken en niets doen. Wij willen de mensen aanzetten om actief te worden in hun samenlevingsverbanden, vorming geven voor een authentiek wereldburgerschap.
Wil je meer weten, dan kan je contact opnemen met:
Felix Bergers
Kerkhofstraat 18
3665 As
089/35.64.20
felixbergers@hotmail.com